• Community > 
  • Hebronstar successfully held a global demo day ‘Advance Saigon’ in April, Vietnam
Hebronstar successfully held a global demo day ‘Advance Saigon’ in April, Vietnam

Hebronstar successfully held a global demo day ‘Advance Saigon’ in April, Vietnam

‘Advance Saigon’, a global demo day for Korean and Vietnamese start-ups, was held in Saigon, Vietnam from April 12th to 14th.

The 'Advance Saigon' is a 3-day start-up event that includes kick-off party on 12th, startup ecosystem tour in Vietnam, as well as networking cruise party for both start-ups and investors from all around the world on 13th. Most importantly, the demo day on 14th consisted of keynote speeches, global insight seminars, panel discussion, and start-up pitch off battle. Start-ups had great opportunities to build strong bond with investors from not only Vietnam, but from the US and Europe countries.

‘Advance Saigon' attracted about 200 investors from Vietnam, Korea, USA, Finland, Switzerland, and Italy, as well as 23 start-ups from Korea and Vietnam. In addition, government organizations such as Ministry of Science and Technology (DOST) of Vietnam had welcome speech, which assures that this event has been interested in by Vietnamese government.

On 14th, following the words of welcome by director of DOST, Mr. Nguyen Viet Dung, keynote speeches were given by Mr. Quyen Bui, general secretary of VIA (Vietnam Innovation Association), and Mr. Marko Seppa, entrepreneur in residence of IPP (Vietnam-Finland Innovation Partnership Program). According to a participant at Advance Saigon, the speeches were very helpful for start-ups that would like to expand their business into Vietnam market. In panel discussion, venture capitalists from Vietnam and Europe countries shared their opinions on Vietnam start-up ecosystem. Seminar session consisted of “Leverage InsurTech, Fintech for the New Age of Distribution in Vietnam” by Madam Le Hoang Lan from Indochina Investment, and “Insights on Angel Investing & Doing Business in Vietnam” by Mr. Rick Yvanovich from TRG international.

The winner of the passionate pitch off battle for start-ups is ‘Ekid Studio’ from H-CAMP batch 1, the accelerating program by Hebrosntar Ventures. Thanks to this, ‘Ekid studio’ gets investment opportunity from Hebronstar. Another winner, Korean startup ‘Toy’s Myth’ received 20,000,000 VND by cash.

Despite of heated weather in Vietnam, start-ups and investors had shown each other their passion and innovative idea. During 3-day-event, ‘Advance Saigon’ welcomed approximately 200 investors, and 500 visitors.

“We hope start-ups could have wide sights by applying their business model they’ve been working on for a long time, into global market. Also we wish to have each start-ups’ business to Vietnam market through ‘Advance Saigon’” said Hebronstar.

Inquiries: advance@hebronstar.com

---------------------------------------------------

[Vietnamese version]

Demo Day quốc tế “Advance Saigon” được tổ chức thành công vào tháng 4, Việt Nam

'Advance Saigon', sự kiện Demo Day dành cho start-up Hàn Quốc và Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 4, 2017 tại Sài Gòn.

'Advance Saigon' là sự kiện 3 ngày bắt đầu từ ngày 12 với Kick-Off Party, khởi động chuyến đi hệ sinh thái ở Việt Nam, cũng như ăn tối networking trên tàu giữa start-up và các nhà đầu tư vào ngày 13. Quan trọng nhất, Demo Day ngày 14 bao gồm các bài diễn thuyết quan trọng, các buổi hội thảo chuyên sâu, thảo luận nhóm và cuộc thi pitching. Start-up có nhiều cơ hội để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư không chỉ từ Việt Nam mà từ Mỹ và Châu Âu.

'Advance Saigon' thu hút khoảng 200 nhà đầu tư từ Việt Nam, Hàn Quốc, Mỹ, Phần Lan, Thụy Sỹ, Ý và 23 start-up từ Hàn Quốc và Việt Nam. Ngoài ra, các tổ chức chính phủ như Bộ Khoa học và Công nghệ (DOST) đã có bài phát biểu chào mừng sự kiện, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ tới cộng đồng khởi nghiệm nói chung cũng như sự kiện Advance Saigon riêng.

Ngày 14, sau lời chào mừng của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Việt Dũng là bài phát biểu quan trọng của ông Quyền Bùi, Tổng thư ký Hiệp Hội Sáng Tạo Việt Nam (VIA) và ông Marko Seppa, doanh nhân tại nơi cư trú thuộc IPP (Chương Trình Hợp Tác Đổi Mới Việt Nam - Phần Lan). Trích lời một người tham dự Advance Saigon, các bài diễn văn rất hữu ích cho start-up muốn mở rộng kinh doanh sang thị trường Việt Nam. Trong cuộc thảo luận, các nhà đầu tư mạo hiểm từ các nước Việt Nam và Châu Âu chia sẻ quan điểm của họ về hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam. Bà Lê Hoàng Lan, giám đốc đầu tư của Indochina Investment Group đã đưa đến xu hướng mới với bài phát biểu “Tầm quan trọng của InsurTech và FinTech trong thời đại mới tại Việt Nam”. Và những bài học cuộc sống sâu sắc của ông Rick Yvanovich, TRG International thông qua bài “Đầu tư mạo hiểm và phương châm kinh doanh tại Việt Nam”.

Người chiến thắng trong cuộc thi pitching đầy đam mê là “Ekid Studio” từ H-CAMP Batch 1, chương trình tăng tốc của Hebrosntar Ventures. Nhờ đó, “Ekid Studio” nhận được cơ hội đầu tư lên đến 40,000 USD từ Hebronstar. Mặt khác, start-up Hàn Quốc là 'Toy's Myth' đã nhận được 20,000,000 VNĐ với giải thưởng hiện kim.

Mặc dù thời tiết nắng nóng ở Việt Nam, toàn thể start-up và các nhà đầu tư đã thể hiện cho nhau niềm đam mê và ý tưởng sáng tạo của họ. Trong 3 ngày diễn ra, 'Advance Saigon' đã chào đón khoảng 200 nhà đầu tư và 500 khách tham quan.

"Chúng tôi hy vọng những start-up có thể có tầm nhìn rộng hơn thông qua áp dụng mô hình hiện có vào thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng mong muốn thông qua “Advance Saigon”, các doanh nghiệp mới có thể khởi nghiệp thành công tại thị trường Việt Nam”, theo lời đại diện Hebronstar.

Thông tin thêm xin vui lòng liên hệ: advance@hebronstar.com