• EVENT  > 
  • BSR VietNam - Korea 23/2/2017
BSR VietNam - Korea 23/2/2017

BSR VietNam - Korea 23/2/2017

Reg. Day: Feb 23 2017

Event Time:11:00 AM - 11:00 AM

Location:Ground Floor, 195 Dien Bien Phu Street,Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Event Description

Cảm ơn BSR VietNam - Korea đã chọn Auditorium 195 làm nơi tổ chức buổi hội thảo ra mắt sản phẩm ngành y tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.