• EVENT  > 
  • Invitation Dreamplex Beer Party
Invitation Dreamplex Beer Party

Invitation Dreamplex Beer Party

Reg. Day: Jun 15 2018

Event Time:6:00 PM - 9:00 PM

Location:Level 10 - 11 - 12, 195 Dien Bien Phu Street,Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Event Description

Dear Dreamplex members,
Beer party is one of the regular activities to enclose members of Dreamplex. We invite all members and ex-members together with your partners to attend this intimate party. We hope to see you there.

Place: Dreamplex 2, 10th Floor, 195 Dien Bien Phu, Binh Thanh District, HCMC.
Time: Friday, June 15, 2018 at 6:00 p.m.

Thank you very much for spending time with Dreamplex, your success is our success!

Dreamplex would like to thank your generous sponsors from PIZZA AL FRESCO'S & PLATINUM BEER.
Best regards,
Dreamlex Team

-------------------------
THƯ MỜI TIỆC BIA THÁNG 6

Thân gửi các thành viên Dreamplex,
Tiệc bia là một trong những hoạt động thường xuyên để gắn kết các thành viên Dreamplex. Chúng tôi thân mời tất cả các thành viên và cựu thành viên cùng với các đối tác của bạn đến dự buổi tiệc bia thân mật này.

Địa điểm: Dreamplex 2, lầu 10, 195 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, HCMC.
Thời gian: Tối thứ 6, 15/06/2018 lúc 6p.m.

Cám ơn các bạn đã dành thời gian cho Dreamplex. Thành công của bạn là đích đến của chúng tôi.

DREAMPLEX chân thành cảm ơn sự tài trợ chính từ PIZZA AL FRESCO'S & PLATINUM BEER.
Trân trọng,
Đội ngũ Dreamplex