• EVENT  > 
  • INVITATION DREAMPLEX BEER PARTY_SEPTEMBER
INVITATION DREAMPLEX BEER PARTY_SEPTEMBER

INVITATION DREAMPLEX BEER PARTY_SEPTEMBER

Reg. Day: Nov 30 -0001

Event Time:6:00 PM - 9:00 PM

Location:Level 10 - 11 - 12, 195 Dien Bien Phu Street,Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Event Description

INVITATION DREAMPLEX BEER PARTY

Dear Dreamplex members,
Beer party is one of the regular activities to enclose members of Dreamplex. We invite all members and ex-members together with your partners to attend this intimate party. We hope to see you there.

Place: Dreamplex Nguyen Trung Ngan, Dist 1- Friday, Sep 28, 2018 at 6:00 p.m.
Place: Dreamplex Dien Bien Phu, Binh Thanh Dist- Friday, Sep 21, 2018 at 6:00 p.m.

Thank you very much for spending time with Dreamplex, your success is our success!

Dreamplex would like to thank your generous sponsors PLATINUM BEER.
Best regards,
Dreamlex Team

-------------------------
THƯ MỜI TIỆC BIA THÁNG 9

Thân gửi các thành viên Dreamplex,
Tiệc bia là một trong những hoạt động thường xuyên để gắn kết các thành viên Dreamplex. Chúng tôi thân mời tất cả các thành viên và cựu thành viên cùng với các đối tác của bạn đến dự buổi tiệc bia thân mật này.

Địa điểm: Dreamplex Nguyen Trung Ngan, Quận 1- Thứ 6, 28/09, 2018 at 6:00 p.m.
Địa điểm: Dreamplex Dien Bien Phu, Quận Binh Thanh - Friday, Sep 21, 2018 at 6:00 p.m.

Cám ơn các bạn đã dành thời gian cho Dreamplex. Thành công của bạn là đích đến của chúng tôi.

DREAMPLEX chân thành cảm ơn sự tài trợ chính từ PLATINUM BEER.
Trân trọng,
Đội ngũ Dreamplex