Share to:

Beer Party @ Dreamplex 1

Event Time:18:00 - 20:00

Location:
Level 9 - 10 - 11, 21 Nguyen Trung Ngan Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Event Description

[Vietnamese below] : 
Beer, it always seems like such a good idea at the time, doesn’t it ?
What’s worse is beer seems like an even better idea after you’ve had some beer and food as well
And how many times have you been out for a beer and people are coming up with business ideas ? Everybody wants to think they’ve got that great business idea. 
Again ! DreamPlex Beer Party for Members will come back for 18 August 2017.
Venue : Level 10 Pantry - 21 Nguyen Trung Ngan - D1- HCMC.
Time : From 6pm - 8pm.


Bia ư, luôn luôn có chút gì đó như một ý tưởng tốt vào thời điểm này, phải không nào?
Điều tồi tệ hơn nữa là bia dường như mang lại một ý tưởng còn tốt hơn sau khi bạn đã tự thưởng cho mình những ly bia tuyệt vời cũng như thưởng thức những đồ ăn cùng ngay lúc đó.
Và bao nhiêu lần bạn đã tự nhấm nháp một ly bia và mọi người đến và chia sẽ những ý tưởng kinh doanh hay chỉ là một buổi trò chuyện thân mật ? Ai cũng đều nghĩ rằng họ có ý tưởng và mong muốn có một ai để trao đổi và chia sẻ những điều tuyệt vời đó.

Đến hẹn lại lên, Beer Party cho tất cả những ai là thành viên của DreamPlex , hãy đến và cùng nhau giao lưu tai ngôi nhà chung DreamPlex.
Địa điểm : Tầng 10 - 21 Nguyễn Trung Ngạn - Quận 1.
Thời gian : Bắt đầu từ 6pm - 8pm ngày 18 tháng 08 năm 2017.

 

Location