Share to:

Beer Party @ Dreamplex 2

Event Time:18:00 - 20:00

Location:
Level 10 - 11 - 12, 195 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Event Description

There are two types of people in the world; people you want to drink with and people who make you want to drink!

 

And Beer concept is not about how much you drink or how long you can fight with it till you drunk!!! That's about how it connect you with friends, colleagues, partners, or the strangers...

 

With Dreamplex, Beer is to start a story, a friendship, a community...

 

DreamPlex1 ask and Dreamplex2 answer !!!, Time for the Free Beer Party for Members coming back to Dreamplex2 on 25 August 2017

 

Venue : Level 10 Pantry - Dreamplex2 - 195 Dien Bien Phu - Binh Thanh - HCMC.

 

Time : 6pm - 8pm.

------------------------------------------------------------------

Có 2 dạng người trên thế giới, người mà chúng ta muốn uống bia cùng và người mà khiến chúng ta muốn uống bia!

 

Và uống bia cũng không phải là cách chúng ta uống được bao nhiêu, hay chúng ta tỉnh táo bao lâu khi uống. Mà việc uống bia là cách kết nối giữa ta với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, hay cả người lạ,...

 

Với Dreamplex, Bia là mở đầu cho một câu chuyện, một cơ hội, và hơn cả là kết nối cộng đồng...

 

Dreamplex1 gọi, Dreamplex2 trả lời !!! Sau khi tunh hoành tại Dreamplex1, thì nay Free Beer Party sẽ đổ bộ đến Dreamplex2 cho tất cả các thành viên, hãy đến và cùng nhau giao lưu tai ngôi nhà chung DreamPlex.

 

Địa điểm : Tầng 10 - Dreamplex2 - 195 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh, Tp.HCM.

 

Thời gian : 18:00 - 20:00 ngày 25 tháng 08 năm 2017.

Location