Share to:

AFTER WORK Vương Quốc Hạnh Phúc Event

Event Time:00:00 - 00:00

Location:
Level 9 - 10 - 11, 21 Nguyen Trung Ngan Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Event Description

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-001.jpg

Lần này, sẽ có đến 50 cặp nam nữ được tạo cơ hội ngồi lại, chia sẻ với nhau để tìm ra được “người ấy” của mình. Đặc biệt sẽ có những điệu nhảy cùng với giai điệu lãng mạn trong không gian ấm cúng của Saigon Innovation Hub. Với phương pháp trị liệu của Tiến Sĩ Tâm Lý Dr Pepper sẽ giúp các bạn yêu đúng cách và dễ dàng tìm ra một nửa đồng điệu của mình.

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-002.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-003.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-004.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-005.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-006.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-008.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-009.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-010.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-011.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-012.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-013.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-014.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-015.jpg

After Work_VuongQuocHanhPhuc Profile-page-016.jpg

Location