BSR VietNam - Korea 23/2/2017

Reg. Time:Feb 23 2017

Event Time:00:00 - 00:00

Location:
Ground Floor, 195 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Event Description

Cảm ơn BSR VietNam-Korea đã chọn Auditorium 195 làm nơi tổ chức buổi hội thảo ra mắt sản phẩm ngành y tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Location