Grab Vietnam & DreamPlex Promotion Free Gift Vouchers 1,000,000 VND

[English below]: Chương trình Grab for Work, tặng ngay 1 triệu đồng từ đối tác #Grab VN cho các khách hàng/thành viên của DreamPlex Coworking Space, đăng ký gói để nhận quà (đến ngày 30/4/2017)

- DreamPlex 1 (Quận 1, HCM): tính từ gói Common (bàn làm việc linh động) giá chỉ từ 2.000.000đ/người/tháng.
Đăng ký ngay: https://dreamplex.co/location/1-dreamplex-1

- DreamPlex 2 (Quận Bình Thạnh, HCM): tính từ gói Common (bàn làm việc linh động) giá chỉ từ 1.800.000đ/người/tháng.
Đăng ký ngay: https://dreamplex.co/location/2-dreamplex-2

Liên hệ thêm để biết chi tiết: info@dreamplex.co / www.dreamplex.co 

* Điều kiện được áp dụng:
1. Promotion code không được quy đổi thành tiền mặt.
2. Promotion code không được chuyển giao hoặc bán cho người khác.
3. Promotion code chỉ áp dụng cho chương trình Grab for Work.

Sign-up: www.bit.ly/signup_grabvn_dreamplex 

* Được áp dụng có hiệu lực cho các member/khách hàng hiện tại từ gói Common trở lên tại DreamPlex 1 & 2.
* Được áp dụng cho tất cả công ty hoạt động tại Việt Nam có Mã số thuế
----------------------
GrabForWork VN promotion, 1,000,000 vnd free gift code voucher from partner Grab VN to #DreamPlex #Coworking Space member & new clients/customers, join to get gift now (valid until April 30 2017)

- DreamPlex 1 (District 1, HCMC) starting from Common package (flexible desk): 2,000,000 VND/person/month
Booking: https://dreamplex.co/location/1-dreamplex-1

- DreamPlex 2 (Binh Thanh District, HCMC) starting from Common package (flexible desk): 1,800,000 VND/person/month
Booking: https://dreamplex.co/location/2-dreamplex-2

Contact for more details: info@dreamplex.co / www.dreamplex.co 

Sign-up: www.bit.ly/signup_grabvn_dreamplex 

* Terms & conditions are applied: 
1. This promotion code is not redeemable for cash.
2. This promotion code is non-transferable and release is prohibited.
3. This promotion code is only applicable for Grab for Work.

* Valid for existing DreamPlex members/customers starting from Common package DreamPlex 1 & 2.
* Valid for any company working in DreamPlex has Vietnam Tax code