fbpx

Dreamplex News

Featured Article
26 Mar 20215 minutes read

Tiki hợp tác cùng Dreamplex mở rộng văn phòng tại Hà Nội

Để hỗ trợ các công ty nhỏ hơn với tham vọng lớn trong việc cung cấp dịch vụ tương tự như các đối tác lớn của họ, Thái Vân Linh và Dreamplex đã tạo ra mối quan hệ hợp tác để mang đến “A Better Day at Work - Một Ngày Làm Việc Tốt Hơn” cho hàng nghìn nhân viên của các công ty có quy mô nhỏ hơn này.

by Dreamplex News

We create better days at work.
Find out how it can make your team more productive.