fbpx

Dreamplex News

Featured Article
04 Aug 20225 minutes read

HR Meet Up: Kỷ Nguyên Hybrid Work và Trải nghiệm Nhân viên dưới góc nhìn HR Managers

Quản lý Nhân sự tại Heineken, Pizza Hut Digital Ventures và Amanotes cùng 80 người tham dự đã cùng thảo luận về Hybrid work tại sự kiện HR Meet Up của Dreamplex.

by Dreamplex News

We create better days at work.
Find out how it can make your team more productive.