fbpx

Tự Làm Tranh Rêu Teranium

Dreamplex Nguyen Trung Ngan: Wednesday, July 19, 16:00 PM
Dreamplex Ngo Quang Huy; Thursday July 6, 15:30 PM
Dreamplex Thai Ha: Wednesday, July 12, 16:00 PM
Dreamplex Tran Quang Khai: Friday July 21, 15:00 PM
Đã lâu rồi kể từ workshop DIY cuối cùng của Dreamplex và chúng tôi biết các thành viên đang chờ đợi sự trở lại của workshop DIY. Cùng nhau trồng cây và thư giãn vui vẻ say ngày làm việc căng thẳng nhé.

Bạn có thể quan tâm…     

Bạn có thể tham gia những sự kiện sau trong thời gian rảnh của bạn cùng chúng tôi.

Trao cho team bạn một ngày làm việc hứng khởi hơn.
Tất cả sự kiện đều đi kèm trong quyền lợi thành viên.