...

Làm chủ cảm xúc trong mọi tình huống

Sự thật là, trở thành quản lý không có nghĩa là bạn miễn nhiễm với những cảm xúc lẫn lộn, việc cảm thấy tức giận hoặc lo lắng trong những tình huống khó khăn là điều tự nhiên. Nhưng điều quan trọng là học cách kiểm soát những cảm xúc đó.
Hãy tham gia cùng chúng tôi trong hội thảo sắp tới “Làm chủ cảm xúc: Hướng dẫn 4 bước” do coach Matthew Koh dẫn dắt. Anh ấy sẽ hướng dẫn bạn các kỹ thuật thực tế để quản lý cảm xúc và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn chỉ trong 60 phút.

You may also be interested in…

If you have some free slots on your calendar, these events may be just what you need to fill them up. 

Give your team a Better Day at Work.
All events included with membership.

1win es seguro 1win es seguro