fbpx

Massage Cổ Vai gáy cho thành viên

Dreamplex Nguyen Trung Ngan: Friday July 21, 15:30 PM
Dreamplex Ngo Quang Huy; Thursday July 20, 14:30 PM
Dreamplex Thai Ha: Wednesday, July 05, 16:00 PM
Dreamplex Tran Quang Khai: Friday July 14, 14:00 PM

Công việc căng thẳng luôn là gánh nặng đối với tất cả các nhân viên văn phòng. Còn cách nào tốt hơn để giải phóng chúng là thông qua Massage. Dreamplex xin mời tất cả các thành viên thân yêu của chúng tôi tham gia buổi Massage do người mù thực hiện và có một thời gian tuyệt vời.

Bạn có thể quan tâm…     

Bạn có thể tham gia những sự kiện sau trong thời gian rảnh của bạn cùng chúng tôi.

Trao cho team bạn một ngày làm việc hứng khởi hơn.
Tất cả sự kiện đều đi kèm trong quyền lợi thành viên.