fbpx

Thu hồi pin cũ – Bảo vệ trái đất xanh

Dreamplex thu nhận pin cũ tại quầy lễ tân ở tất cả các chi nhánh từ ngày 01/08 – 31/08

 

Nhằm chung tay hạn chế những hiểm họa mà pin đã hết hạn sử dụng sẽ gây ra cho môi trường tự nhiên và sức khỏe của con người khi không được xử lí đúng cách, Dreamplex thực hiện chương trình Thu hồi 5 viên pin cũ để đổi lấy 1 chậu nhỏ cây xanh. Dreamplex sẽ thu nhận vào cuối tháng và cây sẽ được trao tặng vào tháng tiếp theo.

Bạn có thể quan tâm…     

Bạn có thể tham gia những sự kiện sau trong thời gian rảnh của bạn cùng chúng tôi.

Trao cho team bạn một ngày làm việc hứng khởi hơn.
Tất cả sự kiện đều đi kèm trong quyền lợi thành viên.