fbpx

Pop-up Booth: Guided Mindfulness Meditation

Dưới sự hướng dẫn từ One Life Connection

Sự kiện dành riêng cho thành viên Dreamplex và không cần đăng ký trước.

Chánh niệm là một phương thức của thiền với mục tiêu thúc đẩy người thực hiện tập trung suy nghĩ vào hiện tại. Thay vì tập trung vào quá khứ hoặc sợ hãi tương lai, chánh niệm khuyến khích người tham gia nhận thức về môi trường xung quanh hiện tại, bao gồm cả ánh sáng, âm thanh, mùi hương hay chính nhịp thở của bạn.

Các khảo sát đã chỉ ra thiền chánh niệm có thể giúp bạn:

  • Giảm các cảm xúc tiêu cực
  • Nâng cao khả năng tập trung
  • Cải thiện trí nhớ
  • Giảm bớt phản ứng tức giận, theo cảm xúc
  • Cải thiện sự hài lòng về các mối quan hệ

Thông tin sự kiện

  • Hoạt động chính: Ngồi thiền trong 10 phút với audio hướng dẫn. Sau đó, bạn có thể tự thực hành ở nhà với audio có sẵn.
  • Sự kiện miễn phí và dành riêng cho thành viên Dreamplex. Sự kiện không yêu cầu đăng ký trước, ra vào tự do khi không gian có ghế trống.
  • Thời gian & Địa điểm

Dreamplex Trần Quang Khải | Thứ Ba, 06/03 | 1:00 PM – 2:00 PM

Dreamplex Nguyễn Trung Ngạn | Thứ Ba, 13/03 | 1:00 PM – 2:00 PM

Dreamplex Ngô Quang Huy | Thứ Ba, 20/03 | 1:00 PM – 2:00 PM


Về One Life Connection (https://onelifeconnection.com)

Để đối phó với những thay đổi và thách thức liên tục hiện nay, OLC mang đến các chương trình phát triển tổ chức và lãnh đạo được chứng nhận quốc tế và các chuyên gia tư vấn đào tạo & huấn luyện cao cấp trong và ngoài Việt Nam. OLC tìm thấy một giải pháp không thể thiếu trong chương trình đào tạo & huấn luyện dựa trên Chánh niệm, sau một vài tuần áp dụng thường xuyên, sẽ dẫn đến thay đổi tư duy và hành vi. Theo nhu cầu và bối cảnh cụ thể của khách hàng, cho dù liên quan đến Sự gắn kết của nhân viên, Văn hóa doanh nghiệp hay Phát triển năng lực lãnh đạo, OLC có thể thiết kế và cung cấp các giải pháp riêng để đảm bảo tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

You may also be interested in…

If you have some free slots on your calendar, these events may be just what you need to fill them up. 

Give your team a Better Day at Work.
All events included with membership.