fbpx

Tải xuống Handbook Gen Z & Môi trường công sở Việt Nam

Một thế hệ mới đang bước vào môi trường làm việc của Việt Nam. Thế hệ Z, dự kiến sẽ chiếm 25% lực lượng lao động chỉ trong vài năm tới, cho thấy những hành vi rất khác ngay cả với thế hệ Millennials trước họ. Tìm hiểu điều gì làm cho nó hiệu quả với họ: từ cách họ làm việc, nơi họ làm việc, lý do tại sao họ làm việc.

Tải xuống nghiên cứu của chúng tôi, hợp tác với Decision Lab, hoàn toàn miễn phí.

Dreamplex Resource

CHÚNG TÔI TẠO NÊN MỘT NGÀY LÀM VIỆC HỨNG KHỞI.

Tìm hiểu thêm làm thế nào để giúp đội ngũ của bạn gắn kết hơn, hợp tác tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn.