...

Những kiểu văn phòng nào là cần thiết để áp dụng thành công mô hình Hybrid và thu hút nhân tài cho doanh nghiệp?

✅ Nghiên cứu được kết luận từ khảo sát về 10 nhu cầu cốt lõi của thế hệ Millenials và Gen Z về hình mẫu văn phòng lý tưởng.

✅ 4 hình thức không gian làm việc cần thiết hậu COVID

✅ Ví dụ và ý tưởng độc đáo từ các công ty lớn đang áp dụng mô hình làm việc Hybrid

✅ Bí quyết để xây dựng môi trường làm việc hybrid thành công

Dreamplex Resource

WE CREATE BETTER DAYS AT WORK.

Find out how it will help make your team more engaged, collaborative, and productive.

1win es seguro 1win es seguro