fbpx

Làm Bánh Dẻo Trung Thu

Dreamplex Thai Ha: Wednesday September 13, 3:30PM
Dreamplex Ngo Quang Huy: Thursday Septemper 07, 2:30 PM
Dreamplex Tran Quang Khai: Friday September 22, 4:00 PM
Dreamplex Nguyen Trung Ngan: Friday Septemper 15, 4:00PM

Lớp học làm bánh dẻo trung thu là một không gian giúp các thành viên có cơ hội trải nghiệm không khí tết trung thu truyền thống, bằng việc việc tự tay làm ra những chiếc bánh dẻo thơm ngon, đẹp mắt.

Bạn có thể quan tâm…     

Bạn có thể tham gia những sự kiện sau trong thời gian rảnh của bạn cùng chúng tôi.

Trao cho team bạn một ngày làm việc hứng khởi hơn.
Tất cả sự kiện đều đi kèm trong quyền lợi thành viên.