fbpx

The Future of HR: Next Stage Evolution for People Professionals.

Sự kiện sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh 4:30PM to 5:45PM, ngày 23/09 trên nền tảng  Zoom.

Sự kiện dành cho thành viên Dreamplex và khách mời.

Trong sự kiện lần này, chúng ta sẽ nghe các nghiên cứu, phân tích và chiến lược tương lai của Perry về Phát triển Nhân sự, Huấn luyện và Phát triển tổ chức trong một thế giới việc làm hậu đại dịch. Những câu chuyện về sự thay đổi nhân sự hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, năng lượng, phi lợi nhuận và dịch vụ công sẽ cho thấy cách chúng ta có thể tạo ra trải nghiệm làm việc nhanh nhẹn, tối ưu và hưng thịnh hơn cho mọi người.

Bạn sẽ được tìm hiểu và thảo luận về:

Cách các nhóm làm việc trong bộ phận Nhân sự (ví dụ: học tập, tuyển dụng, khen thưởng, tư vấn) có thể chuyển từ các câu hỏi phản ứng sang tác động cấp chiến lược thông qua thiết kế tổ chức và ứng dụng con người, và tập trung hơn vào hiệu suất thông qua sự kết hợp của các hệ thống tuyệt vời, quy trình có sự cân bằng về trọng tâm phúc lợi và sự phát triển của con người.

Thông tin sự kiện

  • Ngày: Thứ Năm, 23/09
  • Thời gian: 4:30PM – 5:45PM
  • Nền tảng: Zoom

Làm quen cùng diễn giả

Perry Timms thành lập PTHR vào năm 2021 và hiện có 15 người, làm việc ảo 100% với tham vọng Kinh doanh tốt hơn cho một Thế giới tốt đẹp hơn.

Bạn có thể quan tâm…

Bạn có thể tham gia những sự kiện sau trong thời gian rảnh của bạn cùng chúng tôi.

Trao cho team bạn một ngày làm việc hứng khởi hơn.
Tất cả sự kiện đều đi kèm trong quyền lợi thành viên.