...

Khả Năng Lãnh Đạo và Chuyên Gia Quản Lý

Hương Nguyễn

Chức vụ: Chief Connection Officer tại Leaders Create Leaders

Chuyên môn và Lĩnh vực: Mở tư vấn cho tất cả

Bạn có thể hỏi cô ấy:

  • Chia sẻ về những bài học của cô ấy trong suốt 35 năm làm việc và quản lý
  • Làm sao để tạo được động lực quan trọng trong việc đạt được mục tiêu và duy trì năng lượng tích cực bền vững?
  • EQ đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng và duy trì hơn các mối quan hệ con người trong công việc và cuộc sống?

Về Hương Nguyễn:

Hương Nguyễn có nhiều kinh nghiệm chuyên môn với 15 năm trong ngành y tế và 20 năm đảm nhiệm vị trí quản lý tại các công ty đa quốc gia. Cô ấy là một chuyên gia trong việc tương tác với những người tham gia bằng cách chia sẻ sâu sắc, truyền tải cảm xúc chân thành và đi sâu vào các góc nhìn toàn diện để đạt được các giải pháp giải quyết vấn đề & có sức ảnh hưởng. Sức mạnh của cô ấy là sử dụng tiềm năng cảm xúc để hỗ trợ các nhà lãnh đạo truyền lửa đam mê, chuyển đổi môi trường tổ chức và dẫn đến hiệu suất cao hơn. Phong cách đào tạo của cô là mang lại cảm giác ấm áp, tích cực, vui vẻ và thấu hiểu.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/huong-nguyen-thi-thuy-9992124b/

Speak to other experts

Our experts specialize in various fields from business strategy, growth and marketing, to soft and hard skill coaching, emotional intelligence, and personal wellbeing. You can book time with all of them if you need!

Give your team a Better Day at Work.
Ask an Expert is included with membership.

1win es seguro 1win es seguro