...

Phát triển Nghề nghiệp, Quan hệ đối tác, Chương trình, và Phát triển Thanh niên

Vincent Phạm

Vị trí: Quản Lý Phát triển Quan hệ Đối tác & Nghề nghiệp tại Đại học Fulbright Việt Nam

Chuyên môn:Quan hệ Đối tác, Phát triển Nghề nghiệp

Ngành: Giáo dục

Bạn có thể hỏi Vincent:

  • Làm thế nào để tôi phát triển và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác?
  • Làm thế nào để tôi phát triển các chương trình toàn diện cho tổ chức của mình?
  • Làm cách nào để hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng của các thành viên thuộc Gen Z?

Về Vincent Phạm:

Vincent Pham làm công việc hướng tới việc tạo ra và cung cấp cơ hội tiếp cận công bằng với nền giáo dục chất lượng cao và cơ hội cho một nhóm sinh viên đa dạng để họ có thể có những trải nghiệm học tập biến đổi, giống như những gì anh ấy đã trải qua trong những ngày Đại học.

Vincent tốt nghiệp Đại học California tại San Diego với chuyên ngành Khoa học Chính trị – một nội dung mà anh ấy không dùng tới, những các kỹ năng thì có #liberalarts. Anh ấy thích chạy bộ, uống một lượng caffein vừa phải và một podcast hay.

Trước khi đảm nhiệm vai trò trong phân mảng Phát triển Sự nghiệp, Vincent là thành viên sáng lập của nhóm Tuyển sinh và Tài chính, nơi anh ấy đã công hiến trong gần 3 năm. Vincent đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2016 theo học bổng Trợ Giảng Tiếng Anh Fulbright.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vincentntpham/

Speak to other experts

Our experts specialize in various fields from business strategy, growth and marketing, to soft and hard skill coaching, emotional intelligence, and personal wellbeing. You can book time with all of them if you need!

Give your team a Better Day at Work.
Ask an Expert is included with membership.

1win es seguro 1win es seguro