Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân đam mê kinh doanh và mang đầy nhiệt huyết. Nếu bạn muốn làm việc với chúng tôi, hãy gửi CV đến

join@dreamplex.co

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

Member Experience Lead
HCMC
Member-Experience-Lead
Event Manager
HCMC
Event Manager