Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân đam mê kinh doanh và mang đầy nhiệt huyết. Nếu bạn muốn làm việc với chúng tôi, hãy gửi CV đến

join@dreamplex.co

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

Community Lead
HCMC
Community Lead
Business Development Lead
HCMC
Business Development Lead