Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân đam mê kinh doanh và mang đầy nhiệt huyết. Nếu bạn muốn làm việc với chúng tôi, hãy gửi CV đến

join@dreamplex.co

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

Partnership Manager
HCMC
Partnership Manager
Business Development Lead
HCMC
Business Development Lead
IT Support Lead
HCMC
IT Support Lead
IT Support Specialist
HCMC
IT Support Specialist
Community Manager
HCMC
Community Manager