Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân đam mê kinh doanh và mang đầy nhiệt huyết. Nếu bạn muốn làm việc với chúng tôi, hãy gửi CV đến

join@dreamplex.co

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

Trưởng phòng Sự kiện  
HCMC
Cập nhật sau
Trưởng phòng Đối tác
HCMC
Mô tả công việc
Nhân viên Bán hàng
HCMC
Cập nhật sau