fbpx

Workplace Strategy & Design

làm việc tại nhà 2
Featured Article
16 Jun 20215 minutes read

Làm việc tại nhà: Làm sao duy trì hiệu quả?

Trong chuỗi hội thảo trực tuyến mang chủ đề “Workplaces, People, and Technology” (Văn phòng, Con người và Công nghệ), Dreamplex đã khám phá nguyên nhân, định nghĩa và cách thức thiết kế một nơi làm việc đầy cảm hứng sáng tạo.

by Anh Thư Phạm

We create better days at work.
Find out how it can make your team more productive.