fbpx

Business Insights

Featured Article
15 Dec 20215 minutes read

5 lợi ích của không gian làm việc chia sẻ (coworking space)

Mặc dù có rất nhiều ưu điểm nhưng nhiều công ty vẫn còn nghi ngờ: đâu mới thật sự là lợi ích của không gian làm việc chia sẻ (coworking space)?

by Daan van Rossum

We create better days at work.
Find out how it can make your team more productive.