Sự kiện sắp tới

Chúng tôi tổ chức các sự kiện thông qua việc lắng nghe những chia sẻ và nhu cầu của các thành viên, từ các hội thảo vừa và nhỏ cho đến các sự kiện quy mô lớn như TEDx, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu giúp bạn phát triển bản thân và sự nghiệp.

Open Mic – Karaoke Night [PIZZA & BEERS]

Tất cả văn phòng của Dreamplex
VND 0
Vietnamese - English
It has been so long since we last saw you… IT’S TIME TO ROCK AGAIN!
Thứ Sáu
29/05/2020
06:00 pm - 08:00 pm

Sự kiện gần đây

upcoming-pro
Thứ Bảy , 23/05/2020
upcoming-pro
Thứ Năm , 21/05/2020
Thứ Ba , 19/05/2020
Thứ Sáu , 15/05/2020
Thứ Tư , 13/05/2020
Thứ Hai , 04/05/2020
Chủ Nhật , 03/05/2020
Thứ Năm , 30/04/2020
Thứ Ba , 28/04/2020
Thứ Ba , 21/04/2020
Thứ Năm , 16/04/2020
Thứ Tư , 08/04/2020
Thứ Ba , 07/04/2020
Thứ Ba , 07/04/2020
Thứ Ba , 31/03/2020
Thứ Ba , 31/03/2020