Sự kiện gần đây

upcoming-pro Tue
08 Jan

Think, Feel, Be there – A Journey towards your Goal

4:00 chiều - 7:00 chiều
Tất cả địa điểm Dreamplex

VND 0

English


upcoming-pro Mon
07 Jan

Dreamplex breakfast day

8:00 sáng - 12:00 chiều
Tất cả địa điểm Dreamplex

VND 0

English & Vietnamese


upcoming-pro Sat
01 Dec

Domicile

6:30 chiều - 8:00 chiều
Lầu 10

21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

VND 200,000

English


Xem thêm